Polityka prywatności

Polityka prywatności

Ze względu na zmiany przepisów europejskich o ochronie danych osobowych 25 maja 2018 r. – zaczęły obowiązywać przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (dalej RODO) – prosimy o zapoznanie się z najnowszą wersją polityki prywatności,                  w której znajdują się informacje o tym, co zmieniają ww. przepisy, w jaki sposób są przetwarzane i chronione dane osobowe użytkowników oraz o prawach osób, których dane osobowe są przetwarzane.

 1. Administratorem danych osobowych użytkowników serwisu Alternatywne.pl jest firma Granatowe Góry Weronika A. Kosmala, ul. G. Bruna 9 lok. 97, 02-594 Warszawa, NIP: 937 271 58 00, REGON: 3810 166 78 (Administrator). Z Administratorem można skontaktować się pod następującym adresem e-mail: biuro@alternatywne.pl.
 2. Administrator dokłada wszelkich starań od strony prawnej, technicznej i organizacyjnej, aby w jak najlepszym stopniu chronić wszelkie otrzymane i wykorzystywane przez Administratora dane osobowe.
 3. Wszelkie dane osobowe posiadane przez Administratora są przechowywane oraz przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dane pobierane są od użytkowników w sposób bezpośredni podczas korzystania ze sklepu serwisu Alternatywne.pl.
 4. Administrator nie przetwarza danych osobowych innych niż otrzymane od uż Administrator dokłada wszelkich starań, aby dane niezbędne do prawidłowego funkcjonowania sklepu nie były od Państwa pobierane w sposób uciążliwy, a ponadto żeby udostępniane były tylko dane potrzebne do korzystania w pełni ze wszystkich funkcji sklepu.
 5. Dane osobowe użytkowników są wykorzystywane przez Administratora w nastepujących celach:
 • sprzedaży publikacji zamieszczonych w ofercie sklepu (w przypadku osób, które zamówiły publikację) – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO – nie dłużej niż do czasu wygaśnięcia roszczeń w związku ze złożonym zamówieniem,
 • zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowego funkcjonowania sklepu i umożliwienia nieodpłatnego świadczenia przez Administratora usług drogą elektroniczną na zasadach określonych w regulaminie sklepu – co jest usprawiedliwionym celem na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO – nie dłużej niż okresie niezbędnym do realizacji powyższego celu,
 • związanych z obsługą pytań użytkowników, jeśli nie są one związane bezpośrednio z zamówionymi produktami – co jest naszym usprawiedliwionym celem na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO – nie dłużej niż wymaga tego realizacja tego celu lub okres przedawnienia roszczeń.
 1. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, ale nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Dane osobowe użytkowników przechowywane będą przez okres niezbędny dla pełnej realizacji celów przetwarzania, w szczególności realizacji obowiązków prawnych Administratora związanych ze sprzedażą publikacji.
 3. Administrator może udostępniać Państwa dane osobowe podmiotom trzecim (odbiorom), które świadczą na rzecz Administratora usługi informatyczne, marketingowe i obsługi sprzedaży. Administrator zobowiązuje każdy podmiot, z którym współpracuje, do utrzymywania procesu ochrony danych do poziomu uwzględniającego stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyka naruszenia Państwa praw lub wolności w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Przetwarzane przez firmę Granatowe Góry Weronika A. Kosmala Państwa dane będą przechowywane nie dłużej, niż będzie to zgodne z właściwymi przepisami.

Państwa dane osobowe nie będą udostępniane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 1. Mają Państwo następujące prawa:
 2. Prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych.
 3. Prawo do żądania sprostowania danych osobowych, gdy dane te są nieprawidłowe, lub ich uzupełniania – np. gdy dane są niekompletne, niezgodne z prawdą lub uległy zmianie.
 4. Prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – np. gdy, Państwa zdaniem, brakuje podstaw do przetwarzania, dane nie będą już niezbędne do celów, dla których Administrator je zebrał, zostanie wycofana zgoda na przetwarzanie danych, złożony zostanie uzasadniony sprzeciw.
 5. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – np. w przypadku, gdy dane użytkowników są nieprawidłowe i potrzebny jest czas na ich sprostowanie.
 6. Prawo do przenoszenia danych osobowych – zebranych w związku z zawartą umową, udzieloną zgodą, które użytkownik ma prawo otrzymać w uniwersalnym formacie nadającym się do odczytu na powszechnie stosowanym sprzęcie komputerowym.

W celu uzyskania dodatkowych informacji odnośnie korzystania z powyższych praw, prosimy o kontakt poprzez adres e-mail biuro@alternatywne.pl.

 1. Podanie przez użytkowników danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie może uniemożliwić realizację niektórych usług przez Administratora na rzecz użytkowników.
 2. Niniejsza polityka prywatności dotyczy sklepu serwisu Alternatywne.pl oraz świadczenia usług za jego pośrednictwem. Wszelkie zmiany niniejszej polityki prywatności spowodowane zmianami przepisów prawa lub zmianami oferty dostępnych w sklepie produktów i usług bądź rozwojem funkcjonalności serwisu, będą niezwłocznie komunikowane użytkownikom w ogłoszeniu na stronie internetowej sklepu. Zmiany określone powyżej będą obowiązywać w terminie 14 dni od daty poinformowania o zmianach w sposób określony powyżej.
 3. Administrator w sposób automatyczny zbiera i przetwarza informacje zawarte w plikach cookies.
 4. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika sklepu serwisu Alternatywne.pl i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 5. Podmiotem zamieszczającym na Państwa urządzeniu końcowy pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.
 6. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 7. Dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji użytkowników oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać Państwa urządzenie i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do Państwa indywidualnych potrzeb.
 8. Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób korzystają Państwo ze stron internetowych, co umożliwia ulepszenie ich struktury i zawartoś
 9. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniach końcowych użytkowników. Mogą Państwo w każdym czasie dokonać zmian tych ustawień.
 10. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych sklepu.
 11. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika sklepu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Administratorem reklamodawców oraz partnerów.
 12. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl.
Alternatywne.pl

Alternatywne.pl